06-11476880 info@deomdraai.nl
kinderen coachen

Kindercoaching

Als ouder wensen we dat het goed gaat met onze kinderen. Soms gaat dat even anders, uw kind worstelt met problemen, steekt niet goed in zijn vel, heeft het gevoel er niet bij te horen, heeft leerproblemen, heeft moeite met de scheiding van ouders of met het nieuwe samengestelde gezin…

Het kan goed zijn om dan even hulp in te roepen van een coach om het kind weer op weg te helpen zodat het door kan op zijn weg naar de volwassenheid. Voor een kind kan het prettig zijn dat dat iemand is buiten het gezin die fris kan kijken naar de problematiek en handvatten geeft aan kind en ouder(s).

Als kindercoach kan ik behulpzaam zijn in het geval van:

– Faalangst

– Boosheid/onvrede

– Verdriet/rouw (bij bijv. echtscheiding, verhuizing, overlijden)

– Weinig of geen zelfvertrouwen

– Moeite met sociale contacten (pesten of gepest worden)

– Concentratieproblemen

– Hoog-gevoeligheid

 

Gezinsbegeleiding

In sommige gevallen kan het zinvol zijn om ook ouders, broertjes en/of zusjes te begeleiden. Vooral bij samengestelde gezinnen is een gezinsbegeleiding aan te raden.

Een kindercoach is geen therapeut die naar oorzaken zoekt. Een kindercoach werkt voornamelijk oplossingsgericht en helpt het kind en de ouders inzicht te krijgen.

Aan de hand van verschillende methoden laat ik het kind de eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken. Zo leert het deze in te zetten op de momenten dat dit nodig is.