06-11476880 info@deomdraai.nl
kinderen coachen

Kindercoaching

Als ouder wensen we dat het goed gaat met onze kinderen. Soms gaat dat even anders, uw kind worstelt met problemen, steekt niet goed in zijn vel, heeft het gevoel er niet bij te horen, heeft leerproblemen, heeft moeite met de scheiding van ouders of met het nieuwe samengestelde gezin…

Het kan goed zijn om dan even hulp in te roepen van een coach om het kind weer op weg te helpen zodat het door kan op zijn weg naar de volwassenheid. Voor een kind kan het prettig zijn dat dat iemand is buiten het gezin die fris kan kijken naar de problematiek en handvatten geeft aan kind en ouder(s).

Als kindercoach kan ik behulpzaam zijn in het geval van:

– Faalangst

– Boosheid/onvrede

– Verdriet/rouw (bij bijv. echtscheiding, verhuizing, overlijden)

– Weinig of geen zelfvertrouwen

– Moeite met sociale contacten (pesten of gepest worden)

– Concentratieproblemen

– Hoog-gevoeligheid

 

Gezinsbegeleiding

In sommige gevallen kan het zinvol zijn om ook ouders, broertjes en/of zusjes te begeleiden. Vooral bij samengestelde gezinnen is een gezinsbegeleiding aan te raden.

Een kindercoach is geen therapeut die naar oorzaken zoekt. Een kindercoach werkt voornamelijk oplossingsgericht en helpt het kind en de ouders inzicht te krijgen.

Aan de hand van verschillende methoden laat ik het kind de eigen kwaliteiten en mogelijkheden ontdekken. Zo leert het deze in te zetten op de momenten dat dit nodig is.

Werkwijze en het proces

1. Aanmelding

Na de aanmelding nemen we in een telefonische bespreking kort door wat de reden is van aanmelding en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek

Bij het intakegesprek wordt vooral gesproken over de achtergrond van het kind en over de hulpvraag en verwachtingen.

3. Afspraak

In principe bent u tijdens de afspraken aanwezig. Voor uw kind voelt dat het meest veilig en vertrouwd. Bovendien kunt u door uw aanwezigheid tijdens de sessies ook afstemmen wat goed werkt en wat er mogelijk is in de thuissituatie. Hierdoor kunt u uw kind tijdens het proces beter begeleiden. Bij pubers werkt het soms beter op een ander manier. Dit overleggen we dan uiteraard met u.

4. Het vervolg

Aan het einde van elke sessie bespreken we hoe we verder gaan. Meestal is er na 2-5 afspraken al veel veranderd.

Bij complexe problemen kan ik u, na overleg met u, doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Aanmelden

Dit kan op verschillende manieren:

Spreek een voicemailbericht in en je wordt teruggebeld voor een afspraak.

Stuur een emailbericht.

Bel en maak

telefonisch een afspraak.

Vul het contactformulier in op deze website.

Tarieven

  • Telefonisch kennismakingsgesprek – Gratis
  • Intakegesprek – 45 – 60 minuten – 55.=
  • Coachingsessie – ca. 60 minuten – 55.=

Voorwaarden

  • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit, na met u besproken te hebben kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).

  • De kinder- en opvoedcoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

  • De kinder- en opvoedcoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

  • De kinder- en opvoedcoach is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteunt de kinder- en opvoedcoach u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

 Heeft u een vraag of een klacht, neem contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.

Contactformulier

Praktijkadres
Harlingse School
William Boothstraat 2B
8861 TL Harlingen

Privé adres
Omdraai 23
8862 DC Harlingen