06-11476880 info@deomdraai.nl
harlingen

Even voorstellen

Graag wil ik mij even voorstellen en inzage geven in mijn levenswandel/werkervaring tot nu toe. Ik ben Klaske van Keimpema en woon met mijn puber-pleegdochters in Harlingen.

Vanaf mijn 28e jaar ben ik als bestandspleegouder werkzaam voor Jeugdzorg Friesland. In mijn gezin heb ik vele jaren kinderen opgevangen voor crisis-, kortdurende- of perspectief biedende opvang. Zonder uitzondering kinderen die afkomstig zijn uit moeilijke gezinsomstandigheden, die weer rust en veiligheid moeten hervinden. Samen met pleegzorgbegeleiders en biologische ouders zoeken we de beste oplossing voor iedereen. Als team rond het kind staan resulteert tot de beste resultaten. 10 jaar lang ben ik pleegouder geweest binnen de therapeutische pleegzorg. Tot heden ben ik nog steeds werkzaam als pleegouder voor 2 pleegdochters.

Verschillende jaren ben ik werkzaam geweest op de groep van een Gezinshuis in Leeuwarden als vervangend gezinshuisouder. In dit huis woonden jongeren van 12 tot 18 jaar met uiteenlopende problematiek. Ik was hierbij in dienst bij Jeugdhulp Friesland.

10 jaar geleden ben ik gestart als ondernemer van een Kinderdagverblijf/BSO voor kinderen van 0-12 jaar. KOV De Poartepleats te Achlum. Deze ruimte werd in de weekenden gebruikt voor het begeleiden van logeerweekenden voor kinderen van 8-12 jaar met een stoornis in het Autistische Spectrum. Deze logeerweekenden heb ik gezamenlijk met Petra ten Katen (beeldend therapeute) begeleid.

Naast deze bezigheden heb ik mij laten trainen als kindercoach bij Centrum Tea Adema. Kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding van kinderen en hun gezinnen spreekt mij aan. Na de basisopleiding Kindercoach heb ik de vervolgopleiding “Oplossingsgericht werken “, “Systemisch/contextueel werken” en “Opvoedcoaching” gevolgd. Hulp bieden aan kinderen zonder begeleiding van ouders geeft vaak geen duurzaam resultaat. Coaching van een kind doe ik graag met de ouder(s) samen.

Coaching van stiefgezinnen begint in de regel niet bij het kind maar bij de ouders van het nieuwe samengestelde gezin. In de begeleiding hiervan heb ik mij laten inspireren en trainen door Magda Hengst en Karin den Hollander.

klaske van keimpema

Klaske van Keimpema

Praktijkadres
Harlingse School
William Boothstraat 2B
8861 TL Harlingen

Privé adres
Omdraai 23
8862 DC Harlingen