06-11476880 info@deomdraai.nl
coach harlingen

Werkwijze en het proces

1. Aanmelding

Na de aanmelding nemen we in een telefonische bespreking kort door wat de reden is van aanmelding en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek

Bij het intakegesprek wordt vooral gesproken over de achtergrond van het kind en over de hulpvraag en verwachtingen.

3. Afspraak

In principe bent u tijdens de afspraken aanwezig. Voor uw kind voelt dat het meest veilig en vertrouwd. Bovendien kunt u door uw aanwezigheid tijdens de sessies ook afstemmen wat goed werkt en wat er mogelijk is in de thuissituatie. Hierdoor kunt u uw kind tijdens het proces beter begeleiden. Bij pubers werkt het soms beter op een ander manier. Dit overleggen we dan uiteraard met u.

4. Het vervolg

Aan het einde van elke sessie bespreken we hoe we verder gaan. Meestal is er na 2-5 afspraken al veel veranderd.

Bij complexe problemen kan ik u, na overleg met u, doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Aanmelden

Dit kan op verschillende manieren:

Spreek een voicemailbericht in en je wordt teruggebeld voor een afspraak.

Stuur een emailbericht.

Bel en maak

telefonisch een afspraak.

Vul het contactformulier in op deze website.

Tarieven

Telefonisch kennismakingsgesprek

Gratis

Intakegesprek

45 – 60 minuten

55.=

Coachingsessie

ca. 60 minuten

55.=

Voorwaarden

  • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit, na met u besproken te hebben kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).

  • De kinder- en opvoedcoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

  • De kinder- en opvoedcoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

  • De kinder- en opvoedcoach is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteunt de kinder- en opvoedcoach u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

 Heeft u een vraag of een klacht, neem contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.

Contactformulier