06-11476880 info@deomdraai.nl
de omdraai harlingen

Gezinsbegeleiding

Samengestelde gezinnen

Het is heerlijk om opnieuw verliefd te worden, en als blijkt dat je nieuwe liefde kinderen heeft uit een vorige relatie lijkt dat geen probleem.

Maar na een tijdje blijkt het toch ingewikkelder dan je had verwacht. In een stiefsysteem spelen onzichtbare dynamieken, ieder gezinslid heeft zijn eigen proces te verwerken.

Waar de ouders zitten in de fase van opnieuw een relatie aangaan, zijn de kinderen misschien nog bezig in hun proces van afscheid nemen en rouwen om het verlies van hun kerngezin.

kindercoach harlingen
kindercoach harlingen
kindercoach harlingen

Mogelijke situaties

Soms heeft 1 van beiden geen kinderen en voelt zich buiten het gezin staan.

En hoe ga je om met de ex van je partner, de moeder of vader van de stiefkinderen?

Allemaal zaken waar je in eerste instantie geen rekening mee hebt gehouden, maar die zich na verloop van tijd beslist gaan opdringen.

Tweederde van de samengestelde gezinnen gaat uit elkaar binnen 5 jaar, en als je alle ingewikkeldheden onder ogen ziet is dat goed te snappen.

Coaching voor ouders én kinderen

Door middel van coaching van u en uw partner proberen we inzicht te krijgen in waar de pijnpunten liggen en wat er over het hoofd is gezien.

Soms kan het raadzaam zijn om ook de kinderen hierin te betrekken of ernaast te coachen.

Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Hoewel coaching meestal op je pad komt wanneer er al problemen zijn zou het anticiperen hierop bij het aangaan van een samengesteld gezin van groot belang kunnen zijn.

Het is niet onverstandig om al voor het samenstellen van het gezin enkele gesprekken te voeren zodat je voorbereid bent op hindernissen en valkuilen.

Tweederde van de samengestelde gezinnen gaat uit elkaar binnen 5 jaar, en als je alle ingewikkeldheden onder ogen ziet is dat goed te snappen.

Begeleiding met behulp van stiefplan voor samengestelde gezinnen

 

Hoe werkt het Stiefplan?

 

Het Stiefplan vormt de basis voor de gesprekken.

In het stiefplan kun invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan, en welke rollen de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen. En passant hoor je misschien nog verrassende dingen van je partner of wist je van jezelf niet dat je sommige dingen eigenlijk heel belangrijk vindt.

In het zeer uitgebreide Persoonlijke Stiefplan vul je specifiek die onderwerpen in die op jullie gezin van toepassing zijn. Hierin vind je onder andere:

 • Het samenwoonplan
 • Hoe introduceer je de nieuwe partner bij de kinderen
 • Hoe maak je plek voor iedereen (letterlijk en figuurlijk)
 • Het praktische heen-en-weer-schema
 • Consequenties voor de eerder gemaakte afspraken met je ex-partner
 • Het kiezen van een opvoedstijl

Hoe ziet een traject eruit?

stap 1 
Kennismaken, wat is de situatie en wat zijn jullie wensen?

stap 2 
Maken van het Stiefplan, inclusief coachgesprekken en huiswerkopdrachten

stap 3 
Afronden van het plan en vastleggen afspraken

Een traject bestaat gemiddeld uit 5 gesprekken en heeft een tijdsverloop van ca. 4 maanden. Tussen stap 1 en 3 werken jullie veel samen thuis uit. Hierbij worden ook de kinderen door jullie betrokken. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en jullie wensen hierin. Neem de tijd om elkaars wensen te horen en keuzes te maken: het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen! Zaken die lastig zijn, worden met de coach besproken.

Tarieven

 • Telefonisch kennismakingsgesprek – Gratis
 • Intakegesprek – 45 – 60 minuten – 55.=
 • Coachingsessie – ca. 60 minuten – 55.=

Voorwaarden

 • Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal de kinder- en opvoedcoach dit, na met u besproken te hebben kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).

 • De kinder- en opvoedcoach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten.

 • De kinder- en opvoedcoach heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die u neemt ten aanzien van u en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.

 • De kinder- en opvoedcoach is geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleggen met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvinden. Zo nodig ondersteunt de kinder- en opvoedcoach u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

 Heeft u een vraag of een klacht, neem contact op met de kindercoach zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.

Contactformulier

kindercoach friesland

Praktijkadres
Harlingse School
William Boothstraat 2B
8861 TL Harlingen

Privé adres
Omdraai 23
8862 DC Harlingen